DISTANCES LĪGUMS

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA ULTA, reģ. Nr. 44103061033, Pļavas iela 3a, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu līgumu:

 Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

1. Pakalpojumu pasūtīšanas, piegādes un apmaksas vispārīgie noteikumi.

1.1. Pārdevējs Interneta vietnē piedāvā un piedāvās dažāda veida digitāla satura pakalpojumus (video lekcijas, online nodarbības un dāvanu kartes), kas pieejami zem Pārdevēja Interneta vietnes sadaļas “Veikals".

1.2.Pārdevējs pašreiz Interneta vietnē piedāvā Pakalpojumus tikai par vienreizēju samaksu (bez regulāro maksājumu rakstura).

1.3.Lai iegādātos Pakalpojumus, Pircējam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

1.3.1.  Pakalpojumu noformēšanu un pirkšanu (digitālā satura gadījumā arī saņemšanu) īsteno, veicot apmaksu ar maksājuma karti vai internetbanku, ko var noformēt 24 stundas diennaktī;

1.3.2.  Pircējs Interneta vietnē iepazīstas ar Pakalpojumu, tā aprakstu, un cenu, kā arī pats izvēlas sev interesējošo pakalpojumu saskaņā ar tā nosaukumu; Pircējs veic klikšķi uz interesējošā Pakalpojuma nosaukuma, pēc kā Interneta vietnē tiek piedāvāts Pakalpojuma apraksts ar Pakalpojuma būtisko informāciju. Pircējs novērtē konkrētā Pakalpojuma piemērotību savām vajadzībām.

1.3.3.  ja Pircējs vēlas iegādāties Pakalpojumu, jāveic klikšķis uz komandas “Pievienot grozam”, pēc kā Pircējs var atlasīt vēl citus Pakalpojumus, vai arī pabeigt izvēlātā Pakalpojuma iegādi;

1.3.4.  lai pabeigtu jau izvēlēto Pakalpojuma iegādi, jāveic klikšķis uz pirkuma groza piktogrammu Interneta vietnes izvēlnes paneļa labajā pusē, kur jābūt redzamai kopējā iepirkuma groza pirkuma summai; atverot iepirkuma groza sadaļu Interneta vietnes, jaunā izklājlapā tiek atspoguļoti visi Pircēja izvēlētie un iepirkuma grozā ievietotie Pakalpojumi, katra Pakalpojuma vienas vienības cena, daudzums un Pakalpojumu kopīgā visu vienību summa  (“Pirkumu grozs”);

1.3.5. kad Pircējs ir izvēlējies pirkumus, tālāk pievēršas sadaļai -  “Pasūtījuma noformēšana”, kurā jāaizpilda obligātie, bet pēc Pircēja izvēles arī fakultatīvie datu lauki. Informācija par personas datu apstrādi iekļauta attiecībā uz iesniegtajiem personas datiem ir iekļauta Pārdevēja privātuma politikā;

1.3.6. pērkot jebkuru no digitālā satura Pakalpojumiem, Pircējs izvēlas vienu no norādītajiem maksājuma veidiem: maksājumu ar internetbanku vai maksājumu maksājuma karti. Apmaksu nevar veikt, kamēr Pircējs neapstiprina, ka piekrīt šā Līguma noteikumiem (pēc šī Līguma izlasīšanas interneta vietnē, ieliekot atzīmi pie apliecinājuma ''Piekrītu lietošanas noteikumiem"

 1.3.7.  Veicot apmaksu ar internetbanku vai maksājuma karti, uz Pircēja e- pasta adresi tiek automātiski nosūtīts rēķins PDF formāta datnē, kurā būs iekļauta tā informācija, kas tika norādīta aizpildot formu sadaļā “Pasūtījuma noformēšana".

1.3.8.  Noslēgtos līgumus Pircējam vēlāk nav iespējams apskatīties Interneta vietnē un Līguma apliecinājums ir līgums-rēķins PDF formātā.


2. DIGITĀLĀ SATURA PIEGĀDES ATSEVIŠĶIE NOTEIKUMI


 2.1. Pēc Pakalpojuma apmaksas (piemēram, video lekcijas), Pārdevējs kopā ar rēķinu par apmaksāto pakalpojumu nosūta uz Pircēja norādīto e- pasta adresi failiem.lv saiti video lekcijas lejupielādei. Noklikšķinot uz saņemtās saites, Pircējs tiek novirzīts  uz failiem.lv  iespēju iegūt  lejupielādēt iegādāto saturu. Pēc online nodarbības apmaksas, Pircējs epastā saņem saiti uz nodarbību ZOOM platformā.

2.2. Ja Pircējs vēlas izmantot Pakalpojumu vēlāk, saite ir aktīva 48 stundas no nosūtīšanas brīža. Tāpat saņemto saiti var aktivizēt ne vairāk kā 3 reizes, ja Pārdevējs kādu iemeslu pārtrauc video noskatīšanos, (piemēram, izslēdz datoru, vai vēlas turpināt pakalpojuma izmantošanu vēlāk). Pēc saites  aktivizēšanas 3 reizes 48 stundu ietvaros, Pārdevēja pakalpojums ir izpildīts un saite vairs nebūs derīga arī tad, ja pakalpojums nebūs izmantots pilnībā.

2.3. Ja Pircējs faktiski vispār neizmanto pakalpojuma atvēršanas iespējas, kas norādītas šajā Līgumā un e-pasta sūtījumā, ar kuru piegādāta saite, tad saites derīguma termiņu vienu reizi var pagarināt, piesakot šādu nepieciešamību uz e-pastu: [email protected], kā papildu pakalpojumu. Papildu pakalpojuma apmaksas gadījumā tiks nosūtīta jauna saite. Šādu pakalpojumu uz katru neizmantoto digitālā satura pakalpojumu var iegādāties tikai vienu reizi un, ja no katra pakalpojuma sākotnējās iegādes nav pagājušas vairāk kā 72 stundas. Saites derīguma termiņa pagarināšanu nevar veikt, ja 48 stundu laikā saite ir aktivizēta 3 reizes.

2.4.Pircējam nav tiesības atteikties no jebkāda veiktā digitālā satura pasūtījuma un pirkuma!

3. Klātienes semināru (apmācību) iegādes un apmeklēšanas atsevišķie noteikumi.


3.1.Pārdevējs, saņemot informāciju no dalībnieku pieteikuma formas, automātiski izsūta rēķinu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Lai rezervētu vietu klātienes apmācībās, rēķina apmaksa jāveic pilnā apmērā tajā norādītajā termiņā un kārtībā, norādot pārskaitījuma informācijas laukā rēķina numuru.

3.2.Pārdevējs e-pasta sūtījuma formā sniedz Pircējam informāciju par apmācību dalības vietas rezervāciju vai citu informāciju. Pakalpojuma sniedzēja apstiprinājums uzskatāms tikai par apmācību dalības vietas rezervāciju. Dalības vieta Pircējam tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad Pircējs  samaksu par pakalpojumu veicis avansā pilnā apmērā saskaņā ar rēķinu.

3.3. Ja Pircējs nesamaksā rēķinu paredzētajā termiņā bez brīdinājuma, rēķins tiek automātiski anulēts.

3.4. Ja Pircējs ne vēlāk, kā 48 stundas  pirms pasākuma sākuma datuma un laika ir brīdinājis Pārdevēju uz e-pasta adresi: [email protected] par to, ka neapmeklēs klātienes apmācības, Pircējam ir tiesības pārcelt samaksāto dalības maksu uz cita veida apmācībām, to norādot e-pastā. Atteikumā norādāms apmaksātā rēķina numurs.

3.5. Pircējs piekrīt, ka, ja Pircējs nav brīdinājis Pārdevēju par savu  neierašanos uz klātienes  nodarbību vismaz 48 stundas pirms pasākuma sākuma datuma un laika, bet ir samaksājis Pārdevējam par pasākumu, Pārdevējs neatmaksā Pircēja samaksāto dalīdas maksu.

3.6. Ja Pārdevējs pārceļ klātienes apmācību datumu un laiku, par to informē Pircēju savlaicīgi, norādot uz iespēju apmeklēt šādu pašu pasākumu citā datumā un laikā. Pircējs var atteikties no klātienes apmācību apmeklājuma citā datumā, saņemot atpakaļ iemaksāto dalības maksu.

3.7. Naudas atmaksa par  neizmantotu vai nenotikušu klātienes pasākumu tiek veikta  izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.

3.8. Pakalpojums pret Pircēju  tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Pircējs ir ieradies uz klātienes semināru; saņēmis mācību materiālus (ja tādi ir paredzēti); saņēmis apliecinājumu par apmācību apmeklējumu.

4. Dāvanu karšu iegāde un izmantošana

4.1. Dāvanu karšu pirkuma noteikumi paredz to iegādi un apmaksu Interneta veikalā.

4.2. Pārdevējs nodrošina elektroniskās dāvanu kartes sagatavošanu un nosūtīšanu pēc apmaksas veikšanas uz Pircējā norādīto e-pasta adresi 24h laikā

4.3. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 6 mēneši.


5. Pušu tiesības un pienākumi

5.1.Pircējs apņemas:

 1. 5.1.1.  Pirms katra pasūtījuma veikšanas iepazīties ar interneta vietnes lietošanas noteikumiem un Privātuma, kā arī sīkdatņu politiku;

 2. 5.1.2.  noformējot jebkuru pakalpojuma pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt Pakalpojumu pilnā apmērā un sagatavot rēķinu;

 3. 5.1.3.  savlaicīgi apmaksāt Pakalpojumu saskaņā rēķinā norādīto apmaksas termiņu un noteikumiem;

 4. 5.1.4.  izmantot saņemtos  digitālos materiālus var tikai Pircējs, aizliegts tos reproducēt un izplatīt tālāk! Viens apmaksāts digitāla produkta pirkums paredzēts vienai personai. 

 5. 5.1.5.  Pircējam ir tiesības uz to, ka bankas pārskaitījuma gadījumā apmaksu viņas labā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, taču apmaksas informācijas laukā jābūt iekļautai informācijai par rēķina numuru.

5.2.Pircējam ir tiesības:

 1. 5.2.1.  saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam Pakalpojuma aprakstam un prasībām;

 2. 5.2.2.  neskaidrību gadījumā Pakalpojuma sniegšanas vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja ar jautājumiem;

 3. 5.2.3.  izmantot šajā Līgumā noteiktās Pircēja iespējas.

5.3. Pārdevējs apņemas:

 1. 5.3.1.  izpildīt Pakalpojumu un iesniegt Pircējam informāciju, materiālus vai digitālos materiālus, kas paredzāti izvēlētā Pakalpojuma saturā, saskaņā ar Pakalpojuma aprakstu;

 2. 5.3.2.  sniegt pilnīgu informāciju par pakalpojumu;

 3. 5.3.3.  savlaicīgi informēt (arī elektroniski) Pasūtītāju par pakalpojuma pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja pakalpojuma pasūtījuma izpildes laikā mainās pakalpojuma izpildes termiņi vai pakalpojuma sniegšanas vieta;

 4. 5.3.4.  izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par saņemto Pakalpojumu un sniegt Pircējam rakstisku atbildi pēc būtības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

 5. 5.3.5.  ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.

5.4.Pārdevējam ir tiesības:

 1. 5.4.1.  pēc Pakalpojuma pasūtījuma saņemšanas, nepieciešamības gadījumā, uz norādītajiem kontaktiem sazināties ar Pircēju, lai precizētu Pakalpojuma pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai Pircēju;

 2. 5.4.2.  neuzsākt Pakalpojuma pasūtījuma izpildi un nepielaist pie apmācībām Pircēju,  ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa saskaņā ar noteikumiem par dalību semināros un noteikumiem par digitālo saturu;

 3. 5.4.3.  mainīt klātienes apmācību norises datumus, laiku un vietu, iepriekš saskaņojot ar Pircēju;

 4. 5.4.5.  pārtraukt iespēju noformēt pieteikumus izsludinātajam Pakalpojumam, ja apmācību vietu skaits ir ierobežots. Ierobežotu vietu skaita gadījumā sniegt Pakalpojumu Pircējam Pakalpojuma apmaksas datumu secībā.


6. Pretenziju izskatīšanas kārtība.

6.1.Pircēji, kuri apmeklē Interneta vietni, bet nav veikuši pieteikšanos Pakalpojumam, var sniegt tikai ierosinājumus Interneta vietnes sadaļā “Kontakti".


6..2.Gadījumā, ja Pircējam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, Pircējam jāvēršas pie Pārdevēja ar  iesniegumu, to nosūtot uz e-pastu - [email protected]

6.3. Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Pārdevējs atzīst, atbilstoši Līguma 1.punktam, iesniegto Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamšs darbības, lai Pircēja pretenzijā minētos iebildumus novērstu.

6..4. Pārdevējs atbild arī uz mutisku pretenziju (piemēram,  telefoniski), taču šādā gadījumā netiek izsniegti personas dati, netiek noformēts pieteikums dalības maksas atmaksai vai citi personīgi risināmi jautājumi.

7. Atbildība un strīdu izšķiršana.


7..1. Pusēm izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā (piemēram, Pasūtītājam tiek atslēgts interneta tīkls vai tml).

7..2. Pārdevējs nav atbildīgs par nosūtīto mācību materiālu vai digitālā satura nesaņemšanu laikā, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies Pircēja sakaru, neatbilstošu iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pircēja pusē vai jebkādu citu apstakļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja gribas un kontroles.

7.3.Pārdevējs neatbild un negarantē par Pakalpojuma atbilstību jebkādām Pircēja subjektīvajām vēlmēm vai izmantošanas mērķiem. Pārdevējs neatbild, ja Pircējs savas tiesības neizmanto vai izmanto neatbilstoši.

7.4. Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Pircēja samaksāto naudas summu Pārdevājam konkrētā Pakalpojuma ietvaros.

8. Strīdu izšķiršana.

8.1. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpāju sarunu ceļā.

8.2. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēka esošiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt nodots izšķiršanai tiesā.

8.3. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pircējs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pircēju neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Pircējs var vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spākā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Citi noteikumi.

9.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs atbilstoši Līguma noteikumiem ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu un Pircējam ir nosūtīts rēķins (vai arī veikta apmaksa ar internetbanku vai maksājuma karti). Līgums ir noslēgts uz laiku līdz pušu saistību izpildei.

9.2.Pircējs, pirms apmaksas veikšanas, atzīmējot piekrišanu šā Līguma noteikumiem apliecina, ka visi Līguma noteikumi viņam ir skaidri saprotami, un uzņemas tos pildīt pilnā apjomā.

9.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laika vienpusēji mainīt un papildināt noteikumus, tos publicējot Interneta vietnes sadaļā. Pasūtītājam tiek piemērota to noteikumu redakcija, kas ir spēkā Pakalpojumu noformāšanas uzsākšanas brīdī.

9.4. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spākā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.5. Gadījumā, ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējos šā Līguma noteikumus.

 10. Datu apstrāde

9.1.Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

9.2. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

9.3.Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā - privatuma-politika